421-3 Abstraktný obraz III. 2019 olej na plátne 130x120cm
421-3 Abstraktný obraz III. 2019 olej na plátne 130x120cm.jpg