461 Abstraktný obraz 2019 olej na plátne 145x190cm
461 Abstraktný obraz 2019 olej na plátne 190x145cm.jpg