421-4 Abstraktný obraz IV. 2019 olej na plátne 130x120cm
421-4 Abstraktný obraz IV. 2019 olej na plátne 130x120cm.jpg