421-2 Abstraktný obraz II. 2019 olej na plátne 130x120cm
421-2 Abstraktný obraz II. 2019 olej na plátne 130x120cm.jpg