421-1 Abstraktný obraz I. 2019 olej na plátne 130x120cm
421-1 Abstraktný obraz I. 2019 olej na plátne 130x120cm.jpg