423 Abstraktný obraz č.423, 2019 olej na plátne 145x190cm
423 Abstraktný obraz č.423, 2019 olej na plátne 145x190cm.jpg