433 Dlhé ryhy I. 2019 olej na plátne 60x50cm 434 Dlhé ryhy II. 2019 olej na plátne 60x50cm 435 Dlhé ryhy III. 2019 olej na plátne 60x50cm 436 Dlhé ryhy IV. 2019 olej na plátne 60x50cm 437 Dlhé ryhy V. 2019 olej 40x35cm 438 Dlhé ryhy VI. 2019 olej 40x35cm
thn_433 Dlhé ryhy I. 2019 olej na plátne 60x50cm.jpg thn_434 Dlhé ryhy II. 2019 olej na plátne 60x50cm.jpg thn_435 Dlhé ryhy III. 2019 olej na plátne 60x50cm.jpg thn_436 Dlhé ryhy IV. 2019 olej na plátne 60x50cm.jpg thn_437 Dlhé ryhy V. 2019 olej 40x35cm.jpg thn_438 Dlhé ryhy VI. 2019 olej 40x35cm.jpg
439 Dlhé ryhy VII. 2019 olej 40x35cm 440 Dlhé ryhy VIII. 2019 olej 40x35cm 441-1 Variácie zo žltou č.I. 2019 olej na plátne 90x90cm 441-2 Variácie zo žltou II. 2019 olej na plátne 90x90cm 441-3 Variácie zo žltou III. 2019 olej na plátne 90x90cm 441-4 Variácie zo žltou IV. 2019 olej na plátne 90x90cm
thn_439 Dlhé ryhy VII. 2019 olej 40x35cm.jpg thn_440 Dlhé ryhy VIII. 2019 olej 40x35cm.jpg thn_441-1 Variácie zo žltou č.I. 2019 olej na plátne 90x90cm.jpg thn_441-2 Variácie zo žltou II. 2019 olej na plátne 90x90cm.jpg thn_441-3 Variácie zo žltou III. 2019 olej na plátne 90x90cm.jpg thn_441-4 Variácie zo žltou IV. 2019 olej na plátne 90x90cm.jpg
442 Bez názvu 2019 olej na plátne 100x75cm 443 Bez názvu 2019 olej na plátne 100x75cm 444 Bez názvu 2019 olej na plátne 180x170cm 445 Bez názvu 2019 olej na plátne 180x170cm 446 Abstraktný obraz č 446- I. 2019 olej na drevenom paneli 125x77cm 446 Abstraktný obraz č 446-II.2019 olej na drevenom paneli 125x77cm
thn_442 Bez názvu 2019 olej na plátne 100x75cm.jpg thn_443 Bez názvu 2019 olej na plátne 100x75cm.jpg thn_444 Bez názvu 2019 olej na plátne 180x170cm.jpg thn_445 Bez názvu 2019 olej na plátne 180x170cm.jpg thn_446 Abstraktný obraz č 446- I. 2019 olej na drevenom paneli 125x77cm.jpg thn_446 Abstraktný obraz č 446-II.2019  olej na drevenom paneli 125x77cm.jpg
446 Abstraktný obraz č 446-III.2019 olej na drevenom paneli 125x77cm 446 Abstraktný obraz č 446-IV.2019 olej na drevenom paneli 125x77cm 447 Vertikále 447- I.2019 olej na plátne 105x80cm 447 Vertikále 447-II.2019 olej na plátne 105x80cm 448-1 Variácie so zelenou I.2019 olej na plátne 80x65cm 448-2 Variácie so zelenou II.2019 olej na plátne 80x65cm
thn_446 Abstraktný obraz č 446-III.2019 olej na drevenom paneli 125x77cm.jpg thn_446 Abstraktný obraz č 446-IV.2019 olej na drevenom paneli 125x77cm.jpg thn_447 Vertikále 447- I.2019 olej na plátne 105x80cm.jpg thn_447 Vertikále 447-II.2019 olej na plátne 105x80cm.jpg thn_448-1 Variácie so zelenou I.2019 olej na plátne 80x65cm.jpg thn_448-2 Variácie so zelenou II.2019 olej na plátne 80x65cm.jpg
448-3 Variácie so zelenou III.2019 olej na plátne 80x65cm 448-4 Variácie so zelenou IV.2019 olej na plátne 80x65cm 449-1 Obmeny I. 2019 olej na plátne 80x105cm 449-2 Obmeny II. 2019 olej na plátne 80x105cm 450 Pocta Jacksonovi Pollockovi 2019 olej na plátne 70x55cm 451 Pocta Willemovi de Kooningovi 2019 olej 85x60cm
thn_448-3 Variácie so zelenou III.2019 olej na plátne 80x65cm.jpg thn_448-4 Variácie so zelenou IV.2019 olej na plátne 80x65cm.jpg thn_449-1 Obmeny I. 2019 olej na plátne 80x105cm.jpg thn_449-2 Obmeny II. 2019 olej na plátne 80x105cm.jpg thn_450 Pocta Jacksonovi Pollockovi 2019 olej na plátne 70x55cm.jpg thn_451 Pocta Willemovi de Kooningovi 2019 olej 85x60cm.jpg


Administrator: Radek Production