O maliarovi

Maliarske zaujatia Ľubomíra Miču sú od počiatku programovo nasmerované do teritória špecificky citovanej štrukturálnej abstrakcie. V domácom prostredí viac-menej ojedinele tvorivo akceptovaný richterovský princíp budovania obrazovej plochy autora ani s vyše dvadsaťročným odstupom nevyčerpáva, skôr naopak, iniciuje jeho ďalšie inovatívne vizuálne a technické sondy. Olej a jeho klasickú maliarsku reč modifikuje do osobitých formálnych i technologických väzieb, kde kľúčovú rolu zohráva spontánny prednes na pomedzí gestickej maľby. Mimoriadne postavenie v tomto smere majú vibrujúce optické vzťahy široko dimenzovaných farieb a ich akčná projekcia na plátno. Je realizovaná na báze mnohonásobného aditívneho vrstvenia spektrálnych farebných hmôt do finálnej, reliéfne štruktúrovanej obrazovej plochy v súzvuku viacerých článkov – intuície aj logickej úvahy i koncentrovanej technickej improvizácie. Vlastnú masu hutnej pasty opakovane nanáša, prudko rozotiera po obrazovej ploche cestou autentickej techniky s využitím originálnych stierok a rôznoformátových, predovšetkým pomerne rozmerných špachtlí. V poslednom období integruje do maľby v detaile aj konvenčnú štetcovú kultúru na platforme jej tónových hodnôt; najnovšie si overuje metódu maliarskeho sgrafita, ktorá ešte stupňuje reliéfnosť obrazu.
Božena Juríčková 

1960 - narodil sa 5. júna v Senici
1975-1979 - študuje na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Myjave
1981-1990 - pracuje v Komunálnych službách v Senici ako ramár obrazov
od r. 1991 - podniká v oblasti rámovania obrazov a potrieb pre výtvarníkov
2003-2006 - navštevuje výtvarný kurz pre dospelých v ZUŠ Senica
od r. 2003 - pravidelne sa zúčastňuje tvorivých dielní NOC Bratislava
2008 - iniciuje založenie záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici
2010 - získava Pamätnú medailu predsedu TTSK
2012 - Člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri Slovenskej výtvarnej únii.
2019 - zápis do zoznamu profesionálnych umelcov. Fond na podporu umenia

Video


Navštívte našu predajňu Rámovanie obrazov a potreby pre výtvarníkov.

ramovaniesenica.sk
 www.ramovaniesenica.sk
 

 
 
Instagram
 
 


Administrator: Radek Production