Oznamy

Pozývame Vás:
11. apríla 2014 o 17,00 hod do výstavnej sieňe Denného Centra v Senici, Hviezdoslavova 323

pozvánka


 
Video
Kompromisy 2012 video
 

Navštívte našu predajňu Rámovanie obrazov a potreby pre výtvarníkov.

ramovaniesenica.sk
 www.ramovaniesenica.sk


Rádio Regina
Múzy, 17.6.2012

Regionálne noviny
KOPANIČIAR expres
12.6.2012

O maliarovi

Ľubomír Miča, predseda záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici, sa výtvarnému prejavu naplno venuje zhruba od začiatku milénia. Už v tomto relatívne krátkom časovom horizonte sa svojou maliarskou tvorbou úspešne zapísal do povedomia laickej i odbornej verejnosti. Potvrdzujú to i jeho popredné umiestnenia v rámci nielen regionálnych, ale aj celoslovenských výtvarných súťaží.

Základným atribútom jeho doterajšej práce je pomerne široká názorová diferencovanosť ako logický prejav v situácii, keď autor mapuje a overuje autentické výtvarné teritórium. Figuruje v nej viacero rovín, sústredených do niekoľkých priebežne sa rozširujúcich tematických i výrazových cyklov. Opakované sondy do základných výtvarných problémov sa odohrávajú zväčša na pôdoryse nepredmetnej tvorby. Určujúcim manévrovacím priestorom autora je tu predovšetkým objavovanie možností maliarskej formy a výrazu, skrytých, tušených aj celkom náhodných. Participujú na ňom rovnako cielený zámer, skúsenosť i experiment. Situácia v obraze sleduje svoju vlastnú tektoniku a tiež vnútorné pocity autora, jeho momentálne vnútorné ustrojenie. S výnimkou krátkych odbočení väzby na realitu sú potláčané, dôležitá je vlastná maľba ako autonómne médium.

1960 - narodil sa 5. júna v Senici
1975-1979 - študuje na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Myjave
1981-1990 - pracuje v Komunálnych službách v Senici ako ramár obrazov
od r. 1991 - podniká v oblasti rámovania obrazov a potrieb pre výtvarníkov
2003-2006 - navštevuje výtvarný kurz pre dospelých v ZUŠ Senica
od r. 2003 - pravidelne sa zúčastňuje tvorivých dielní NOC Bratislava
2008 - iniciuje založenie záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici
2010 - získava Pamätnú medailu predsedu TTSK
2012 - Člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska,
pri Slovenskej výtvarnej únii.

 


Grafické spracovanie stránky: Miča Radomír 2013